ArraCom   -   Applicatieontwerp, betrouwbaar en op maat

Terug naar vorige pagina


Support


hidden

screens


ArraCom

Dr. de Brouwerlaan 27
5283 EA Boxtel


Tel:  0411-610600
Mobiel: 06-20543451


Producten: Enkele voorbeelden van 'recenter' (vanaf 2000) ontwikkelde applicaties:


- - Relatiebeheer, Een soort luxe rolodex kaartenbak t.b.v. Stichting Welzijn te Eersel (2004-heden).
Vanuit het programma worden voornamelijk selectieve mailings e.d. verzorgd naar de vele opgeslagen contacten en relaties.

- - Klussendienst en MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen), Twee programma's, ontwikkeld in 2006 voor de Stichting Welzijn Ouderen te Veghel.

- - Survey 2 Doc (een rapportagesysteem). Deze applicatie heeft tot doel om gespreks- en onderzoeksverslagen te genereren. Ontwikkeld in 2007. Met het programma kunnen diverse onderzoeken en survey's (testen) afgenomen worden.
Via een druk op een knop kan (na controle van de opgeslagen gegevens uiteraard) het volledige en opgemaakte verslag van het onderzoek of de onderzoeken afgedrukt worden. 'Papieren' output was gewenst.
Uiteraard is output naar pdf en of mail vanuit dat gegenereerde bestand vervolgens mogelijk.

- - Advisor (Dit programma is ontwikkeld voor de Stichting Welzijn Ouderen in Veldhoven.
De adviesgesprekken en huisbezoeken van medewerkers bij de doelgroep (ouderen) worden geregistreerd in deze applicatie
Veel rapportage kan uit de database gegenereerd worden, mede t.b.v. de jaarverslagen.

- - Grafkaart, Eerst op maat ontwikkeld voor en met de penningmeester verbonden aan de parochiekerk in Eersel.
Vervolgens (in 2017) vanuit onderlinge samenwerking ook aangepast en geleverd aan nog 5 andere kerkdorpen in de buurt.
Het programma is modulair opgebouwd met naar wens de modules boekhouding en/of plattegronden.

- - SRS (Sleutel Registratie Systeem), Deze applicatie is volledig op maat gemaakt voor Tympaan Eindhoven.
In deze applicatie was met name de validiteit van adressen van belang. Dit werd gewaarborgd door vele validiteitscontroles van de postcode- en adresgegevens via Internet.

- - VMS-Database, zeer recent ontwikkeld voor de Vereniging van Medische Specialisten in een regionaal ziekenhuis in de provincie Brabant.
Voorheen werden de gegevens in Excel opgeslagen. Men is blij nu met meerdere personen gelijktijdig en betrouwbaar te kunnen werken.