ArraCom   -   Applicatieontwerp, betrouwbaar en op maat

Terug naar vorige pagina
recent


screens


ArraCom

Dr. de Brouwerlaan 27
5283 EA Boxtel


Tel:  0411-610600
Mobiel: 06-20543451


Producten: Enkele voorbeelden van de 'vroegere' programma's (destijds nog ontwikkeld in MS Access versie 2.0):


- - PCA (Product-Cliënt-Administratie) en MI (Management Informatie, ontwikkeld voor de toenmalige Thuiszorg Kempenstreek in Veldhoven. Het werd een belangrijke bedrijfsapplicatie voor deze organisatie.
Jarenlang is er in een multi-user setting met de programma's gewerkt. Het backend werd op enig moment omgezet naar SQL-Server.

- - LIAC (Lokaal Informatie- en Advies Centrum), ontwikkeld voor de Lokale Informatie- en AdviesCentra in de regio Veldhoven en de Kempen. De cliënten, de aanvragers en de hulpvragen (per rubriek Wonen-Welzijn-Zorg) werden met deze applicatie geregistreerd en gemanaged. Het programma werd door 8 instellingen in de regio gebruikt en men kon de diverse rapportages cumuleren.

- - Klokwerk. Het programma Klokwerk was volledig op maat ontwikkeld voor de B.W.I. (Brede WelzijnsInstelling) te Geldrop-Nuenen. Het betreft hier een redelijk eenvoudig uren- en verlofregistratieprogramma.

- - VTZ (Vrijwillige ThuisZorg). Het programma VTZ is ontwikkeld op vraag van de Vrijwillige Thuiszorg in de regio Eindhoven / de Kempen. Het is een registratieprogramma waarin naast de cliëntregistratie en de registratie van de vrijwilligers met name de tijd wordt geregistreerd die vrijwilligers besteden aan Thuiszorg, Terminale zorg e.d. Het programma wordt (nog steeds) door instellingen in de regio gebruikt.

- - Krab (Kraamzorg Beheer). Het programma Krab is ontwikkeld voor de afdeling Kraamzorg van de Thuiszorg Kempenstreek in Veldhoven. Deze afdeling wilde eindelijk inzake de planning van de inzet 'van het papier af'.
Het programma is volledig op maat gemaakt in Access 2000 en voldeed volledig aan de behoefte.

- - SVB (Schoenen Voorraad Beheer).Het programma SVB bestaat al vanaf 1992 en is oorspronkelijk ontwikkeld (maatwerk) voor pourVous Schoenmode als voorraadbeheerprogramma voor het magazijn. In de loop van 2001 is het SVB-programma uitgebreid met een zgn. winkelmodule. Vanaf begin 2002 draaide het programma in alle ()schoen)winkels van 'pourVous' met een dagelijkse koppeling via email naar het magazijn.
Na het faillissement (2015) heeft er in 2016 een doorstart plaatsgevonden onder de naam IQStudio. Het SVB-programma is vervolgens aangepast aan de nieuwe situatie. Diverse gedeelde data tussen de filialen worden opgeslagen in een online database (MySQL) en vanuit de diverse 'frontends' in de filialen gekoppeld. Het programma werkt nu dus gedeeltelijk 'in the cloud'. Men heeft in de filialen steeds de beschikking over actuele data (bv voorraad).