Wie?Samenwerking"Niet steeds weer compromissen... maar programma's die werken zoals u dat wilt."