V T Z  (Vrijwillige ThuisZorg)


Het programma VTZ is ontwikkeld op vraag van de Vrijwillige Thuiszorg in de regio Eindhoven / de Kempen.
Het is een registratieprogramma waarin naast de cliëntregistratie en de registratie van de vrijwilligers met name de tijd wordt geregistreerd die vrijwilligers besteden aan Thuiszorg, Terminale zorg e.d.
VTZ schermafbeelding (Klik voor een vergroting)

Het programma wordt door meerdere instellingen in de regio gebruikt.

Direct werk en indirect werk worden op een uiterst gebruiksvriendelijke wijze geregistreerd. Het programma controleert en valideert de invoer en stuurt bij als dit nodig is.

Het doel van het programma is te komen tot snelle invoer en mede hierdoor het verkrijgen van snel overzicht.
Een bundeling van gegevens t.b.v. de samenstelling van het jaarrapport is ingebouwd in het programma. Voorheen werd er nl. nog 'geturfd'.

De geautomatiseerde registratie van cliënten, medewerkers en gewerkte uren biedt uiteraard grote voordelen ten opzichte van een handmatige registratie en telling van uren.
Op het laatste gebruikersoverleg was een van de reacties dan ook: 'Een kind kan de was doen'.

[an error occurred while processing this directive]