Hyperlink Informatie


Het digitaliseren van informatie naar hyperlink-tekst behoort ook tot de mogelijkheden.
Wat betekent dit concreet:

 ==>  U levert een document aan in b.v. MS-Word.
 ==>  ArraCom maakt er een Windows-helpbestand van met een index en hyperlinks.

Er moeten uiteraard wel afspraken worden gemaakt met betrekking tot het Word-bestand.
De indeling moet eenduidig zijn en u moet op de een of andere manier (b.v. met kleur) aangeven welke woorden in de index horen. U kunt echter de tekst volledig zelf aanleveren.

Een voorbeeld is de 'Gids voor de Mantelzorg'. Dit is een uitgave van de Brede Welzijnsinstelling Geldrop-Nuenen die door ArraCom naar hypertekst is omgezet.

U kent de Windows-helpbestanden waarschijnlijk wel. Informatie in een dergelijk Help-bestand is snel toegankelijk en snel gevonden.
Bij wijzigingen is het mogelijk op elk gewenst moment updates te maken en deze weer te distribueren.

De Gids is vrij voor iedereen die belangstelling heeft dus hier kunt u de gids (165 kb) downloaden als u een voorbeeld wilt zien.
(Kijk ook naar de adressenlijst in dit bestand...) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]